Liên hệ


Liên hệ

Công ty CP VPP Hải Phòng

Địa chỉ: Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: + 84 225 3634 001 Fax: +84 225 3634 008
Email: info@hps.vn
Website: www.vpphaiphong.com.vn / hpsp.com.vn / vpphaiphong.vn

  Họ tên (yêu cầu)

  Địa chỉ Email (yêu cầu)

  Nội dung  Liên hệ

  Công ty CP VPP Hải Phòng

  Địa chỉ: Tổ 1, khu dân cư Phương Lung, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  + 84 225 3634 001

  https://hps.vn/

  info@hps.vn
  get in touch

  Follow Our Activity

  Interactively coordinate proactive e-commerce via process-centric “outside the box“ thinking.